FACE TIME STAMP

นวัตกรรมการบันทึกเวลารูปแบบใหม่


ลงเวลา เข้า - ออกงานด้วยใบหน้าพนักงาน

ป้องกันการลงเวลา เข้า - ออกงาน แทนได้อย่างได้ผล

ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ รายวัน รายเดือน รายปี

ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซื้อเครื่อง scan ลายนิ้วมือราคาหลักพันบาท และซอฟต์แวร์หลายหมื่นบาท


สมัครใช้งาน

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน

อย่างน้อย 6 ตัวอักษร