ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยใบหน้า

สอบถามรายละเอียด
065-2659288

นวัตกรรมการบันทึกเวลารูปแบบใหม่


ลงเวลา เข้า - ออกงานด้วยใบหน้าพนักงาน

ป้องกันการลงเวลา เข้า - ออกงาน แทนได้อย่างได้ผล

ส่งรายงานสรุปอัตโนมัติ รายวัน รายเดือน รายปี

ประหยัดงบประมาณ ไม่ต้องซื้อเครื่อง scan ลายนิ้วมือราคาหลัยพันบาท และซอฟต์แวร์หลายหมื่นบาท


FACE TIME STAMP

Office ของท่านเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่

เจ้าหน้าที่ลงเวลาแทนกัน
เจ้าหน้าที่บันทึกเวลาลงในสมุดเวลา ไม่ตรงกับความจริง
ผู้บริหารไม่ทราบข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของเจ้าหน้าที่
HR ใช้เวลามากว่า 1 สัปดาห์ ในการสรุปรายงานการเข้า-ออกงาน
ไม่มีการสรุปรายงานการทำงาน ทำให้ไม่สามารถวัดผลความมีระเบียบ วินัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้
ผู้บริหารไม่ได้เข้า office ตลอดเวลา ไม่มีเวลาตรวจสอบ

Startup Face Time Stamp ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้

ใช้ใบหน้าในการลงเวลาป้องกันการลงเวลาแทนกันได้ 100%
ใช้เวลาสากล ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาเข้า-ออกงานได้
ผู้บริหารทราบข้อมูลการขาด ลา มาสายของเจ้าหน้าที่แบบวันต่อวัน
สรุปรายงานการทำงานได้อย่างละเอียดภายในคลิกเดียว
วัดผลการทำงานได้ง่ายด้วยเปอร์เซ็นการทำงาน

นวัตกรรมการบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

ทำให้องค์กรของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วัดผลการทำงานมีข้อมูลประกอบการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เป็นต้น

Server คุณภาพสูง 99.9% Online

Face TimeStamp ใช้ Server คุณภาพสูงออนไลน์ตลอด 24 ชม. ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับเว็บไซต์ www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่า Server จะออนไลน์ใช้งานได้ ตลอดเวลา

ความสามารถของระบบ

บันทึกเวลาเข้า-ออกงานโดยใช้ระบบ Face Time Stamp
ระบบป้องกันการลงเวลางานแทนหรือลงเวลาผ่าน Internet จากสถานที่อื่น
บันทึกข้อมูลในระบบ Cloud System
จัดการข้อมูลองค์กรและข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้
กำหนดวันทำงานได้ทุกรูปแบบ

FACE TIME STAMP

นวัตกรรมบันทึกเวลา ระบบบันทึกเวลาการทำงานด้วยใบหน้า

สมัครใช้งาน ฟรี !